KategooriadBrändidSeeriad

Tõhusad nipid liikluse piiramiseks

 

Linnas peavad ühisesse ruumi mahtuma turvaliselt liiklema nii inimesed kui sõidukid. Kui vanasti eraldati kõnniteid sõiduteedest sageli torust piirete ja betoonist madalate kuplite abil, siis järjest enam on liikluse piiramiseks kasutusel soliidsemad lahendused, mis sulanduvad linnapilti paremini, pakkudes samal ajal kõrgemat turvalisust ja paremat eraldatust erinevate tsoonide vahel.

Kõnniteid ja promenaade sobivad kõige paremini ääristama valgustusega pollarid.

Valgusallikaga varustatud pollarid on praktilised ja turvalised ruumiliigendajad, sobitudes nii modernsesse linnaruumi, pargirohelusse kui ka ajaloolisesse miljööväärtuslikku piirkonda. Efektne näide valgustusega pollarist on pollar Dalia, mille ilu tõuseb kõige paremini esile just pimedal ajal. Kuumtsingitud terasest epoksükrunt- ja polüestervärviga kaetud ning roostevabast terasest kattega pollar ei vaja erihooldust ning peab hästi vastu muutlikele ilmastikutingimustele. Pollar on piisavalt kõrge, et luua eraldatust jalakäijate jaoks, samas ei tekita see torupiirdega sarnast tarastatud muljet. Ülemaailmselt võime avatud linnaruumis kohata kõige sagedamini just pollareid, sama trendi võiks järjest rohkem rakendada ka Eestis.

Suurte väljakute ja elutähtsate hoonete ümbrusse on soovituslik paigaldada maa sisse süvistatavad ekstra tugevad pollarid.

Paratamatult peame ka meie siin Eestis mõtlema, kuidas garanteerida turvalisus ümber elutähtsate hoonete, väljakute ümbruses ja jalakäijate tänavail, mis mujal Euroopas mitmete autorünnakute ohvriks on langenud. Alati ei pruugi jalakäijatele otsasõit olla sihilik – auto võib paiskuda inimesele või hoonele otsa ka avarii tagajärjel. Paigad avalikus ruumis, mis nõuavad kõrgemat turvalisust, on mõistlik ümbritseda maa sisse paigaldatavate ekstra tugevate pollaritega nagu näiteks Anti-Belier, mida ei saa maast lahti kangutada ning mis peab vastu ka väga tugevale kokkupõrkele või avariile. Lisaks väljakutele ning ühiskondlikele hoonetele nagu haiglad, koolid, valitsuse- ja riigihooned võib selliseid ekstra tugevaid pollareid kasutada ka muudes liiklusohtlikes kohtades, näiteks kaide ääres ja majade ees, mis on autoteele ohtlikult lähedal. Ekstra tugevdusega pollar ise on 1,5 m kõrge ja see paigaldatakse 0,5m sügavusele maapinda. Soovi korral saab ka pollari sisemuse täita betooniga, mis annab sellele veelgi suurema kaitse.

Rõhtse piirde läbiv kasutus rikub avatud ruumi ja sobib kasutamiseks vaid seal, kus see on vältimatult vajalik.

2018. aastal läbiviidud Tallinna linnamööbliuuring annab soovituse, et rõhtset piiret tuleks kasutada vaid seal, kus on vaja otseselt takistada jalakäijate sõiduteele sattumist. Ja kuigi vanad metallist torupiirded on vähemasti Tallinna linnapildis jätkuvalt väga levinud, ei täida need piisavalt eesmärki ja sageli ei takista ka jalakäijat vales kohas teed ületamast. Mis puudutab kergliiklusteid ja nende eraldamist autoteedest, on efektiivne ja soovituslik kasutada tänapäevaseid aiapiirdeid nagu St-Andre, mida saab paigaldada nii betoneeritud pinnasesse kui ka teisaldatavale metallalusele. Samas tuleks ka aiapiirde kasutamisel jälgida, et selle kasutus ei oleks läbiv ning et see paigaldataks vaid sinna, kus see on vältimatult vajalik (näiteks kergliiklustee algusesse, et ennetada autode sõitu kergliiklusteele).

Kus võimalik, ühilda liikluse piiramise ja eraldamise funktsioon jalgrattahoidikuga.

Kui avalikus ruumis puudub koht, kuhu jalgratast parkida, leiab inimene oma rattale enamasti mõne ajutise lukustuskoha, mis ei pruugi alati linnapilti sobida. Seetõttu on nutikas liikluse piiramise või tsoonide eraldamise funktsioon võimaluse korral ühildada jalgrattahoidikuga. Jalgrattahoidja on mõistlik valida selline, kuhu ratta saaks kinnitada raamiga. Roheala eraldamiseks kergliiklusteest võib näiteks kasutada jalgrattahoidjat Velone, mis oma puitdetailidega sulandub nii modernsesse kui ajaloolisesse miljöösse ja tänu oma puitdetailidele ei riku ratta värvitud osi. Teine näide raamiga kinnitusvõimalust pakkuvast jalgrattahoidikust on Fipo, mis täidab samaaegselt nii pollari kui ka jalgrattahoidja funktsiooni. Lisaks sellele, et see pakub turvalisust sõidutee ja kergliiklustee eraldajana, on see ka vandaalikindel ning selle külge on võimalik kinnitada mitu ratast. Seetõttu sobib see hästi näiteks ärilinnakute, transpordisõlmede ja koolide lähedusse.

 

Pollareid peetakse tänapäeval üheks parimaks liikluse piirajaks, pakkudes jalakäijatele täit kaitset autode eest, võimaldades samal ajal jalgratturitel vabalt liigelda. Tänu oma soliidsele välimusele ei risusta need linnapilti ja sobituvad ideaalselt nii modernsesse kui ajaloolisse miljöösse, toimides nii liikluspiirajatena kui ka eraldajatena erinevate tsoonide vahel. Asukohtadesse ja hoonete ümbrusse, mis vajavad erilist kaitset, on soovituslik paigaldada maasse kinnitatavad pollarid. Kergliiklusteede äärde ja hoonete lähedusse, kus liigub palju jalgrattureid, on mõistlik kaaluda pollareid, mis täidavad samaaegselt ka jalgrattahoidja funktsiooni.

 

Tutvu Dambise pollarite valikuga: https://dambis.ee/toote-kategooriad/pollarid/

Vaata ka meie jalgrattahoidjaid ja aiapiirdeid:

https://dambis.ee/toote-kategooriad/jalgrattahoidjad/

https://dambis.ee/toote-kategooriad/aiapiirded/

 

 

Rohkem uudiseid