KategooriadBrändidSeeriad

Läbimõeldud linnaruum, mis hingab elanikega ühes rütmis

 

Kuidas muuta linnaruum elanikele võimalikult mugavaks? Üks võimalus on seda teha läbi õigesti valitud linnamööbli, mis võtab arvesse elanike vajadusi ja lähtub konkreetse tänava või piirkonna funktsioonist. Linnaruumi võib liiklustiheduse alusel jagada neljaks – intensiivse liiklusega suuremad tänavad, kergliiklusteed, madalama liiklemistihedusega igapäevase kulgemise tänavad koos ühiskondlike hoonete ümbrusega ning pikemat peatumist võimaldavad vahealad. Lähtuvalt sellest, milline on konkreetse tänava või piirkonna funktsioon ja sealt mööda kulgevate inimeste liikumiskiirus, tuleks sinna planeerida ka mööbel. Õigesti valitud mööbel tagab ühtaegu nii heaolu, puhtuse kui ka turvalisuse, tänu millele on elanikel mugavam linnaruumis viibida, seda kõigi vanusegruppide lõikes.

Intensiivse liiklusega suuremad tänavad ehk magistraal

Intensiivse liiklusega suuremate tänavate liiklustihedus ja liikumise kiirus on väga suur. Siin sõidavad autod ja ühistransport, samal ajal liigub neil tänavatel arvukalt jalakäijaid ja rattureid. Lisaks kohalikule liiklusele kasutab selliseid tänavaid linnaosasid ühendav liiklus. Seejuures peab tagatud olema kõigi inimeste turvalisus ja mugavus.

Jalakäija ei otsi selliste tänavate ääres pikaajalist puhkepinki või isteala, vaid kohta, kus korra peatuda, et teha kulgemises lühike paus, puhata jalga, oodata bussi vms. Seetõttu ei vaja magistraali tüüpi tänavad pikki pinke või hubaseid istumisalasid, küll aga tuleb suurtele tänavatele planeerida ootepingid, prügikastid ja kindlasti ka pollarid.

Pollarid on praktilised ruumiliigendajad, millega on hõlpsalt võimalik luua turvaline liiklemisruum ühtaegu nii autodele, ratturitele kui jalakäijatele. Valgustusega pollarid nagu pollar Dalia on eriti praktilised just pimedamates kohtades kasutamiseks, kus tänavavalgustust napib. Valgustiga pollarid lisavad täiendavat turvalisust, lisaks pakuvad tavapärasele valguslahendusele efektset täiendust.

Pinkide valimisel intensiivse liiklusega tänava äärde võiks eelistada lihtsat ja funktsionaalset stiili. Üheks selliseks näiteks on pargipink City, mis oma kaasaegse disaini poolest sobib nii tänava äärde kui bussipeatusse. Pink on valmistatud ilmastikukindlast terasest ja on tänu sellele kauakestev.

Kindlasti ei tohiks suurte tänavate ääres ära unustada prügikaste ega tuhatoose, mis eelistatult võiksid olla eraldiseisvad ja piisavalt märkamatu disainiga, et linnapildis neutraalseks jääda. Nii prügikastide kui tuhatooside valikul võiks eelistada lahendusi, mis on lihtsasti tühjendatavad.

 

Kergliiklusteed

Kergliiklusteed on populaarsed nii ratturite kui tervisesportlaste seas. Samuti kasutavad neid paljud lastega pered, kes otsivad turvalist võimalust veeta oma lastega aega, autoteedest eemal. Kergliiklusteed ei eelda suurte puhkealade planeerimist, küll aga tuleks ka siin mõelda kohtadele, kus oleks võimalik hetkeks jalga puhata ja hinge tõmmata.

Autotee ja kergliiklustee eraldamiseks on mõistlik kergliiklustee algusesse paigaldada pollarid, et kergliiklusteele ei pääseks autoga ligi. Valgustusega pollar nagu näiteks pollar Lis sobib suurepäraselt kergliiklusteed märgistama ka modernses linnapildis, mõjudes pigem valgusti kui tõkispostina ja lisades linnaruumi elegantsust. Pollarid õigustavad end eriti paikades, kus autotee ja kergliiklustee vahel puudub muu eraldus. Nii on autoga liiklejaile ja kergliiklusteed pidi kulgejatele üheselt selge, kus üks või teine peaks liikuma.

Teine võimalus sõidutee ja kergliiklustee eraldamiseks on kasutada aiapiiret, mis võib olla traditsioonilise välimusega, aga ka pilkupüüdva disainiga nagu seda on aiapiire Protector, mis ei mõju nii rangelt kui sirge disainiga piire. Aiapiirdeid võib kasutada ka haljasalade ääristamiseks, et raamida murujoont ja suunata linnaruumis kulgejaid haljastatud muruala asemel pigem tänavaid ja teid kõndimiseks kasutama.

Kergliiklustee äärde paigaldatavad pingid peaksid asuma paikades, kus peatumine on turvaline. Mõeldes kergliiklusteid kasutavatele ratturitele, siis ei ole otstarbekas paigutada pinki näiteks järsule kurvile, kus ratturile on see raskesti märgatav. Kus võimalik, võiks pink asuda näoga päikese suunas ja olla paigaldatud ilusale vaatealale. Praktiline on valida kergliiklustee äärde pingid, mille küljes on ühtlasi ka jalgrattahoidja. Näiteks pink Segmo ühendab endas nii rattahoidja kui istumisala, mõjudes samal ajal väga kompaktselt. Tänu ringikujulisele disainile on seda lihtne ühendada ka haljastuselementidega, näiteks istutades pingi keskel paiknevale alale mõne ilupuu. Ajatu disain võimaldab sellist pinki paigaldada nii modernsesse linnapilti kui ajalooliste hoonete ligidusse.

 

Igapäevase kulgemise tänavad ja ühiskondlike hoonete ümbrused

Igapäevase kulgemise tänavad viivad meid punktist A punkti B. Need on tänavad, mida elanikud kasutavad selleks, et minna poodi, kooli, tööle vms. Kui pargialad asuvad kaugemal, siis kasutatakse selliseid tänavaid ka vaba aja veetmiseks – siin käiakse tervisekõndi tegemas, lastega aega veetmas ja koeraga jalutamas. Linnamööbli planeerimisel sellistele tänavatele tuleks arvestada nendega kõigiga.

Näiteks sobivad igapäevase kulgemise tänavatele ideaalselt Oslo seeria stiilis pargipingid ja toolid, mis on mugava istumisalaga ja lubavad istujal toetada nii selga kui ka kätt. Oslo tüüpi tool sobib nii hetkeliseks hingetõmbeks kui pikemaks istumiseks, miks mitte ka raamatu lugemiseks või väljas einestamiseks.

Ühiskondlike hoonete ümbruse haljastuse ja sinna paigaldatud välimööbli eest vastutab tavaliselt hoone arendaja. Sageli ei ole välimööblile aga piisavalt tähelepanu pööratud, mistõttu ei paku need piirkonnad elanikele küllaldaselt hingetõmbe- ja peatumisvõimalust. Siin tuleks kindlasti linnaplaneerijatel arendajatega tihedamat koostööd teha, et linnapilt kokku sünniks terviklik ja mugav. Üks võimalus ühiskondlike hoonete ümbruse mugavuse suurendamiseks on kombineerida omavahel pinke ja laudu. Näiteks mõjuvad koos efektsena Sibelo laud ja Sibela pargipink, mida kokku kombineerides on võimalik luua ala, kus inimesed saavad lisaks puhkamisele ka avalikus ruumis tööd teha või miks mitte suuremaid nõupidamisi pidada.

 

Vahealad

Iga linnaruum vajab ka puhketsoone ja pikemaks peatumiseks mõeldud vahealasid, kus kõigil elanikel oleks hea ja mugav värskes õhus aega veeta. Puhkealad ei tohiks piirduda ainult parkidega, vaid võiksid asuda ka tänavanurkadel ja majadevahelistel väikestel rohealadel, mis on atraktiivsed kogunemispaigad just piirkondlikele elanikele. Siin käiakse lastega mängimas ja naabritega juttu vestmas. Sellistele vahealadele mööblit planeerides tuleb mõelda eelkõige kohalike inimeste vajadustele, seejuures peab ala olema ühteviisi atraktiivne nii lastega perede kui pensionäride jaoks.

Vahealadele paigaldatavad pingid võiksid olla maksimaalselt mugavad nagu seda on näiteks pargipink Borola, mis pakub täit toetust tervele kehale, mõjudes samas tänu oma lainelisele joonele ja puidudetailidele rohelusega ühtesulavalt. Vahealadele tuleks tekitada ka veidi privaatsust ja eraldatust ümbruses paiknevate korterelamute ja tänavate suhtes. Üks võimalus seda teha on kasutada taimekonteinereid nagu Peta, mis jätkavad Borola pingile sarnast puiduga kombineeritud stiili. Peta taimekonteinereid saab tellida erinevates mõõtudes ja täispuidust liistudest või kuumtsingitud ja pulbervärvitud metallist külgedega.

Majadevahelistele rohealadele võiks planeerida ka atraktiivset mänguväljakut kõige noorematele ja veidi vanematele välijõusaali ala – nii jätkuks rohealal tegevust kõigile.

 

 

Läbimõeldud linnaruum hingab elanikega ühes rütmis, võimaldab peatumist sobival ajal ja sobivas kohas ning pakub läbi sinna paigaldatud välimööbli erinevaid võimalusi vaba aja veetmiseks. Lähtudes sellest, kas liikumiskiirus konkreetses piirkonnas on väga kiire, pigem kiire, pigem aeglane või väga aeglane, tuleks sinna valida ka mööbel. Lisaks liikumiskiiruse arvestamisele on välimööbli valimisel tähtis läbi mõelda, kuhu täpselt mööbel paigaldatakse. Võimalusel võiks mööbel olla alati paigutatud näoga päikese poole ja ilusa vaate suunas. Prügikastide ja pinkide omavaheline paigutus peaks olema läbimõeldud selliselt, et prügikast ei asuks pingile ebamugavalt lähedal. Välimööbli valikul on tähtis hinnata ka toodete kvaliteeti, et nende kasutusiga oleks võimalikult pikk.

Rohkem välimööbli valimisest loe artiklist: Millest lähtuda välimööbli valimisel?

Rohkem uudiseid