KategooriadBrändidSeeriad

Kuidas sorteerida prügi avalikes hoonetes, kontorites ja kaubanduspindadel?

 

Veel mõnda aega tagasi oli kontoriettevõtete suurimaks jäätmeks paber. Tänu elektroonilisele asjaajamisele on aga paberi osakaal prügi seas järkjärgult vähenenud ning valdavaks jäätmeliigiks on saanud hoopis pakendid ja muu prügi. Tootmisettevõtetes on ohtlike jäätmete, paberi ja papi ning olmeprügi üksteisest eraldamine üldjuhul protseduuridega reguleeritud. Kaubanduspindadel, büroohoonetes ja avalikes asutustes on aga jätkuvalt sagedasti kasutuses üks ühine prügikast kõigi prügiliikide jaoks, mis vähendab oluliselt jäätmete taaskasutamise võimalust ja avaldab laiemalt keskkonnale kahjulikku mõju.

Miks prügi sorteerimine on vajalik?

  • Prügi on inimtekkeline ja selle kuhjumine on ülemaailmne probleem – ladestunud jäätmetest imbub pinnasesse ja keskkonda ohtlikke aineid, mis reostavad meie loodust ja vett.
  • Tekkivatest jäätmetest suurt osa saab tänapäeval edukalt taaskasutada, seda on võimalik aga teha ainult siis, kuid vastavat sorti jäätmed muust prügist eraldada – sellisteks jäätmeteks on näiteks paber, papp ja pakendid.
  • On tõestatud, et kõige odavam viis jäätmete ohtlikkuse vähendamiseks ja nende taaskasutusse suunamiseks on sorteerida prügi otse tekkekohal.
  • Prügi sorteerimist reguleerib jäätmeseadus, mis seab jäätmete liigiti kogumise kohustuse kõigile Eesti elanikele nii kodus kui tööl.

Kuidas ettevõttes prügi sorteerimist korraldada?

Prügi sorteerimine algab inimeste teadlikkuse tõstmisest, mille suunal on viimastel aastatel tehtud kõvasti teavitustööd. Suurt rolli mängib ka võimaluste loomine – prügi sorteerimist võimaldavad prügikastid, nagu näiteks Edge 100 sort, mis võimaldavad pakendite, olmeprügi, ohtlike jäätmete ning paberi ja papi eraldi kogumist.

Avalikes hoonetes, kontorites ja kaubanduspindadel tuleks jäätmete sorteerimist alustada tekkivate jäätmete kaardistamisest. Sõltuvalt tekkiva prügi liikidest saab jäätmete kogumiseks kasutada nii 2-, 3-, kui 4-kohalisi siseprügikaste. Kaubanduskeskustesse, hotellidesse ja lennujaamadesse sobivad prügi sorteerimiseks hästi Bermuda seeria siseprügikastid, mis võluvad oma elegantse välimusega ning mida on võimalik tellida erinevates variatsioonides. Otsides minimalistlikumat lahendust, tasuks aga vaadata Zell prügikastide poole, mis tänu oma valgele värvusele sulanduvad igasse interjööri, jäädes diskreetseks ka nõudlikumas ruumis. Sorteerimisprügikastidele tuleks kindlasti lisada ka vastav märgistus kleepsude või värvide näol, et inimesed teaksid, kuhu üks või teine prügi visata.

 

Prügi sorteerimise praktika – näited elust enesest

Et teada saada, kuidas Eesti ettevõtted oma prügi sorteerivad, küsisime klientidelt, milline on nende prügi sorteerimise praktika.

 

Tallinna Sadam

Prügi sorteerimine on üks lihtsamaid viise, kuidas igaüks meist enda tegevusest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale vähendada saab. Oleme loonud jäätmete liigiti kogumise võimalused sadama enda kontoriruumidesse, Hiiumaa ja Saaremaa vahelistele parvlaevadele, Vanasadama A-terminali ning peatselt ka uuenenud Vanasadama D-terminali. Bermuda Triple siseprügikaste kasutame Vanasadama A-terminalis reisijate alal jäätmete liigiti kogumiseks. Oleme antud tootega väga rahul, kuna prügikast võimaldab märgistada iga sektsiooni ja avaust erineva värvi, pildi ja infoga, lihtsustades seeläbi oluliselt jäätmete sorteerimist ning suurendades ühtlasi ka reisijate keskkonnateadlikku käitumist.

 

Prisma Peremarket

Prisma Peremarket peab prügi sorteerimist oma igapäevategevuses väga oluliseks. Meie eesmärgiks on tekitada võimalikult vähe prügi, sest kokkuvõttes on ju tegemist äravisatud rahaga. Jäätmemajanduse temaatika jaotub meie mõistes kaheks: üks on see, mis toimub kliendipoolel ehk poes ning teine on see, mis toimub tagaruumides ja kontoris.

Prisma poodides on meil kasutusel kaheavalised siseprügikastid Bermuda Double. Hetkel prügikastide avaustel eraldi märgistust ei ole ja näha on, et kliendid ei tea, kuhu ühte või teist prügi visata – seda olukorda plaanime lähiajal muuta, lisades avadele vastavad kleebised.

Laos, kontoris jm tagaruumides sorteerime prügi igapäevaselt. 80-inimesega kontoris on meil neljaks jaotatud prügikast, kuhu viskame vastavalt märgistusele ka prügi. Toidujäätmete vähendamiseks teeme juba aastaid koostööd Toidupangaga, annetades neile “parim enne” tähtaja ületanud toitu. Samuti katsume minimeerida ühekordsete pakendite kasutamist ja hulka oma kauplustes.

Tuleviku mõttes soovime oma kliente suunata üha teadlikumalt tarbima. Näiteks Soomes on meil kasutusel rakendus S-mobiili, kust klient näeb oma ostuajalugu, sooduspakkumisi ja ka seda, kui suur on tema ökoloogiline jalajälg. Kaubandus suundub kindlasti järjest keskkonnasõbralike lahendusteni ja seda koos tarbijatega.

 

LHV

Keskkonna säästmine saab alguse meist endist ning iga väike samm viib eesmärgile lähemale. Üks samm selles protsessis on kontoris tekkiva prügi sorteerimine, millele aitavad kindlasti kaasa korralikud ning stiilsed sorteerimiskastid. LHV inimeste soov panustada keskkonda läbi prügi sorteerimise andis tõuke luua meie kontorisse vastavad võimalused. Oleme arvamusel, et prügi sorteerimine peab olema lihtne ning seda pakuvad meile Edge 100 siseprügikastid. Kontorites tekkiva prügi sortiment on aegadega palju muutunud, suurenenud on pakendite ja olmeprügi osakaal, vähenenud on paberi maht. Uued ja innovaatilised lahendused annavad kontoritöötajatele motivatsiooni ja tahet panustada üha rohkem keskkonda säästvasse tegevusse.

 

Nautica Kaubanduskeskus

Prügi sorteerimine on keskkonnasõbralik tegu ja Nautica keskuse jaoks väga tähtis asi!

Oleme kasutanud Bermuda Double siseprügikaste, millega oleme väga rahul, sest tänu sellele on kogu prügisorteerimine kaubanduskeskuses muutunud lihtsaks. Külastajad saavad visata eraldi pakendid ja olmeprügi, sellest tulenevalt on puhastusteenindajal lihtsam ladustada jäätmed õigetesse konteineritesse. Samuti areneb inimeste keskkonnateadlikkus ja muutub pidevalt olenevalt east ja huvidest. Kindlasti tasub antud teemadel rohkem rääkida ja tõsta inimeste huvi: jagada rohkem infot prügi sorteerimisest ja selle tulemustest. Oleme väga tänulikud, et Nautica keskuse külastajad ja töötajad on valmis prügi sorteerima ja tulevad selle keskkonnasõbraliku tegevusega kaasa.

Tutvu siseprügikastide valikuga Dambis kodulehel.

 

Rohkem uudiseid