KategorijasZīmoliSeeriad

Preču atgriešana

Saskaņā ar Saistību tiesību likuma 56. pantu patērētājs var atkāpties no līguma, kas noslēgts ar elektronisko sakaru līdzekļu palīdzību, 14 dienu laikā. Termiņš sākas no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci.
Atgriezt nevar tādas preces, kas izgatavotas pēc īpašā pasūtījuma saskaņā ar rasējumiem vai specifikācijām, kuras iepriekš apstiprinājis klients.

Ja pircējs ir atkāpies no līguma, samaksātā summa tiek atmaksāta pilnā apmērā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc atgrieztās preces saņemšanas. Pircējam ir jāatgriež pārdevējam saņemtā prece nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc paziņojuma par atkāpšanos no līguma nosūtīšanas.

Lai izmantotu no līguma atkāpšanās tiesības:
Ir jānosūta iesniegums uz e-pasta adresi: info@dambis.ee, norādot šādu informāciju:

  • atgriežamās vai pasūtītās preces nosaukums (pasūtījuma vai rēķina numurs)
  • pasūtījuma iesniegšanas datums
  • preces saņemšanas datums
  • pircēja vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums
  • ja iespējams, preces fotoattēls(-i)
  • kontaktinformācija

Atgrieztajām precēm ir jābūt neizmantotām un oriģinālajā iepakojumā. Ja prece tās aplūkošanas nolūkā ir izņemta no oriģinālā iepakojuma, tā nedrīkst būt lietota, un tā jāaplūko tādā pašā veidā, kā tas tiktu darīts fiziskā veikalā. Preces, kas izņemtas no oriģinālā iepakojuma, ir atkal jāiepako tā, lai atgriešanas laikā tās netiktu bojātas.

Par preci samaksāto summu atmaksāsim 30 dienu laikā ar pārskaitījumu uz bankas kontu, kas izmantots pirkuma veikšanai.